Icons Researchers & Partners

Araştırmacılar ve uygulayıcı ortaklar / paydaşlar  
 • ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden araştırmacılar
 • Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Güneşköy Çevre Kooperatifi, Köy-Koop Izmir Birlik, Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi, Ulupınar Çevre Koruma, Kalkınma ve İşletme Kooperatifi, Istanbul Kent Konseyi, İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri'yle işbirliğiyle

Araştırma odağı 

Proje tüketim ve üretim kooperatiflerini ve onları destekleyen ekosistemleri çalışmaktadır. Diğer ilkelerin yanı sıra geleneksel tarım ve ekoloji uygulamalarının ilkelerini kullanarak, araştırma, varolan işbirliği modelinin sürdürülebilirliğini değerlendirmektedir. Araştırma, üretici ve tüketicilerle sürdürülebilir bir vizyon oluşturmayı ve Temiz Hasat Tüketici Kooperatifi'nin sürdürülebilirliğinin artırılması için bir strateji geliştirmeyi hedeflemektedir. Çalışma, varolan tedarik zincirini güçlendirmek için logistik konuları da değerlendirecektir.

Araştırma soruları 
 • Tüketim kooperatiflerinin yönetişim yapıları sürdürülebilir gıda tedarik zinciri oluşturmak için nasıl güçlendirilebilir?
 • Gıda Konseyleri, gıda kooperatiflerini demokratik yönetişim yoluyla nasıl destekleyebilir?
Gerçek dünya çıktıları 
 1. Kent Gıda Konseyi için bir yol haritası ve modeli oluşturmak
 2. Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi'nin Topluluk Destekli Tarım hakkında farkındalığı olan tüketicilerinin sayısını artırmak için bir strateji geliştirmek. Dolayısıyla, TDT hakkında farkındalığı olan tüketici sayısında artış.
 3. Varolan gıda tedarik zincirini iyileştirmek ve güçlendirmek için bir lojistik model geliştirmek. Dolayısıyla, Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi'nin daha güçlü bir lojistğe sahip olması
 4. Sürdürülebilir gıda tedarik zincirine katkıda bulunması için geleneksel ekoloji ve tarım bilgisinin tanınmasına katkıda bulunmak

Turkey Hub

Researchers and practice partners
 • Researchers from METU (Middle East Technical University) and BOU (Boğaziçi University)
 • In cooperation with Temiz Hasat (Clean Harvest) Consumer Cooperative, Godence Agricultural Development Cooperative, Guneskoy Environmental Cooperative, Koy-Koop Izmir Union (Union of 100 Agricultural Development Cooperatives in greater Izmir), Bogaziçi University Consumer Cooperative, Ulupinar Environmental Conservation, Development and Management Cooperative, Istanbul City Council, Izmir and Antalya Metropolitan municipalities

Research focus

The project studies cooperative governance for improving farmer groups’ arrangements regarding organic participatory guarantee system (PGS) (improving sustainability criteria), understanding consumers’ preferences for organic food beyond health benefits, and exploring interlinkages between farmers, consumers, and restaurants. The study also addresses logistical issues to strengthen the existing supply chains.

Research questions
 • How can the governance structure of consumer cooperatives be strengthened to create SFSC?
 • How can food policy councils support food cooperatives through democratic governance?
Real world outcomes
 1. Developing a road map and a model of an Urban Food Council
 2. Developing a strategy for Temiz Hasat Consumer Cooperative with the aim of increasing its consumers who are aware of the Community Supported Agriculture (CSA), hence, higher number of consumers with increased aware of CSA
 3. Developing a logistical model to improve and strengthen the existing FSC, hence, stronger logistics of Temiz Hasat Consumer Cooperative
 4. Supporting recognition of traditional ecological and agricultural knowledge to contribute to SFSC